Skip to content

Cans de asistencia

Que son?

Un can de asistencia  ou de servizo defínese como un can que foi adestrado de xeito individual para facer traballos ou realizar tarefas para unha persoa cunha discapacidade. A(s) tarefa(s) realizadas polo can están relacionadas directamente coa discapacidade da persoa.

Tipos de cans de asistencia

  • Can guía: adestrados para guiar e orientar a unha persona con cegueira, total ou parcial.

  • Can sinal: adestrados para avisar ás persoas con xordeira, total ou parcial, de diferentes sons e indicarlles a súa orientación (teléfono, timbre, despertador, obxectos caídos, etc)

  • Can de servizo: adestrado para prestar axuda e auxilio no desenvolvemento das actividades da vida cotiá a aquelas persoas que teñan reducida a súa capacidade motora.

  • Can de alerta médica: cans adestrados para avisar dunha alerta médica ou crises recurrentes con desconexión sensorial, como por exemplo, diabetes, epilepsia…

  • Can de TEA: cans adestrados para preservar a integridade física de persoas usuarias con trastorno do espectro autista,e controlar situacións de emerxencia e guialos.

Servizos

  • Selección de cachorros para futuros cans de asistencia.
  • Adestramento do can de asistencia.
  • Certificación do can de asistencia.

Futuro...

Segundo a sociedade vai avanzando, poderanse ir incorporando máis tipos de cans de servizo, como poden ser o can de acompañamento xudicial, o can de equilibrio ou cans de asistencia emocional. Dependerá tamén do que avance a lexislación para dotar a guía e o can dos dereitos que avalan aos cans de servizo.

Os cans de asistencia axudan ás persoas a superar as limitacións das súas discapacidades e as barreiras da súa contorna e convértense en moito máis que mascotas: trátase de inseparables compañeiros que facilitan aos seus donos o día a día.