Skip to content

Agility

Que é?

 É un deporte que consiste en conquerir  que o can realice un circuíto composto por diferentes obstáculos sin erros e no  menor tempo posible. Calquera equipo formado por can e guía pode practicalo e disfrutalo, se ben , como en cualquera deporte, as habilidades e capacidades do can e do/da guía determinarán  o seu nivel de desempeño. Combina a obediencia, o control, a intelixencia e a axilidade do can.

Por que practicalo?

 Practicar unha modalidade deportiva ou de traballo co noso can é un xeito excelente de consolidar unha relación mutuamente satisfactoria, de aproveitar e desenvolver o seu potencial físico e psicolóxico  e de coñecernos mellor.

Lugar Calvario, 5D, 15540, San Mateo, Narón, A Coruña

+ 0
12 anos de experiencia
+ 0
Perros adistrados
0 %
Clientes satisfeitos

O Agility

Obríganos a traballar a socialización do can. Se ben a socialización é un requisito previo para un axeitado desempeño en agility, as súas eventuais carencias e problemas asociados ( desconfianza e medo) non deberían facernos desistir, posto que a propia práctica  dunha disciplina de traballo  ,un entorno agradable pode ser en si mesma unha magnifica terapia, independentemente das  nosas posibilidades para optar á competición.

Agility tamén...

  • Debe ser , se o facemos ben ,unha opción moi lúdica e divertida.
  • Supón un alto grao de control sobre os nosos cans, na medida na que debemos aspirar a un manexo exento de cualquera tipo de control físico en entornos concurridos, en presenza de máis cans e persoas.
  • Baséase principalmente na comunicación xestual, que é a forma máis natural e eficaz de comunicarnos cos nosos cans.

...

  • Se ben o control é necesario, exténdese máis aló da simple obediencia, entendida como a execución de accións específicas ante comandos concretos.
  • É moi divertido, polo que resulta máis atractivo que a simple
  • Supón unha determinada capacidade física, que nos nosos cans vén de serie.
  • NON supón a simple execución de ordes, é un verdadeiro deporte para can e guía,  polo tanto, un ámbito no que nós mesmos debemos traballar  e potenciar a nosa axilidade, rapidez e principalmente coordinación.

No mundo canino o agility ten unha cultura propia máis lúdica e distendida que outras.

Ningunha aventura comeza cun NON!!