Skip to content

intervencións asistidas

Que son las intervencións asistidas con animais (IAA)?

Son a utilización dun animal, no noso caso cans, como un recurso terapéutico, co obxectivo de mellorar as funcións físicas, cognitivas, emocionais e/ou relacionais das persoas que participan nas mesmas.

Baixo o termo intervención asistida con animais (IAA) englóbanse aquelas actuacións sanitarias, educativas, ocupacionais e sociais en xeral, dirixidas a un colectivo determinado e que utilizan a un animal como ferramenta para conquerir os fins da intervención.

As IAA desenvolvense fundamentalmente no campo sanitario coa terapia Asistida con Animais (TAA), no educativo a través da educación asistida con animais (EAA) e no ocio coas actividades asistidas con animais (AAA). Non estamos ante intervencións ou terapias alternativas.

Os fundamentos tanto da terapia como da educação e as atividades asistidas son as mesmas que nas súas respectivas disciplinas. O animal é un actor máis ao que se recorre debido á súa capacidade como estímulo e motivador.

En tódolos casos é moi importante que os profesionais que traballan cos animais teñan formación tanto no manexo do animal (adestramento, comportamento, estado emocional…) como nos perfís dos usuarios cos que se traballe. Na TPA e a EAA as sesións deben estar dirixidas por profesionais expertos no sector ao que están dirixidas. No caso das AAA as interaccións son máis espontáneas, non teñen obxectivos concretos.

Vantaxes

A inclusión dos animais, específicamente cans, considérase especialmente útil para incidir nas seguintes variables:

 • Fomento da participación da poboación diana en programas terapéuticos e/ou educativos.
 • Incremento da interacción social. Diminución do sentimento de soidade.
 • Diminución do estrés e da ansiedade e a superación de medos.
 • Incremento da autoestima, mellora da manifestación de emocións e incremento da comunicación.
 • Aumento do sentido da responsabilidade
 • Incremento dos niveis de atención e concentración.
 • Alteración positiva do entorno terapéutico ou educativo.
 • Vantaxes físicas: redución do ritmo cardíaco, redución da presión arterial…

Servizos

 • Deseño, realización y evaluación de programas de IAA.

 • Coordinación de proxectos de IAA.

 • Realización de dinámicas con cans tanto no ámbito privado como en institucións sociais, educativas e sanitarias.

 • Selección de cans para IAA.

 • Adestramento de cans para os labores de IAA.

 • Formación a profesionais sobre o manexo do can en entornos terapéuticos e socioeducativos.

Coa axuda de cans como aliados, a Intervención Asistida con Animais promove benestar físico, cognitivo, emocional e relacional, integrando a estes compañeiros de catro patas como potentes estímulos terapéuticos.