Skip to content

Declaración de accesibilidade

Javier Sánchez Amado, Lobos de Naraio, comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://lobosdenaraio.com

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican no seguinte punto.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co RD 1112/2018

Poderían existir algúns aspectos de contraste que non cumpran os mínimos esixidos, 3:1, con respecto ás cores adxacentes do fondo da sección da web en cuestión. [9.1.4.11 Contraste non textual]

Poderían existir algúns elementos non textuais non etiquetaxes correctamente [2.5.3 Etiqueta no nome] e [4.1.2 Nomee función e valor]

Os buscadores buscan automaticamente sen necesidade de ordenar ningunha acción por parte do usuario [3.2.2 Ao recibir entradas]

Poderían existir algúns textos noutro idioma non etiquetaxes correctamente [3.1.2 Idioma das partes]

Poderían existir erros de código puntuais de edición nalgunha páxina web. [4.1.1 Procesamento]

Carga desproporcionada

Non aplica.

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

PREPARACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

A presente declaración foi preparada o 11 de decembro de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo pola propia empresa.

A Declaración de Accesibilidade foi revisada e actualizada en decembro de 2023.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (articulo 10.2.a de o RD 1112/2018) por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web
  • A través do formulario de contacto deste sitio web ou a través do número de teléfono (+34) 696 08 71 59

CONTIDO OPCIONAL

Este portal esta deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da pagina mediante as opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño de letra do texto nos principais navegadores gráficos utilice os seguintes menús:

Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
Opera: Ver > Zoom
Safari: Ver > Facer o texto mais grande
Chrome: Controla a pagina actual > Tamaño do texto
Para modificar o tamaño de todo na pagina:
Ctrl + + para aumentalo
Ctrl + – para diminuílo
Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto

Se o que quere é anular a folla de estilos ou modificar a cor do texto, pode consultar a pagina How to Change Text Size or Colors que se pode ler traducida ao español en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?