Skip to content

CANS DETECTORES

Os cans detectores son aqueles que, tras o entren amento axeitado, son capaces de identificar, localizar e marcar o olor dunha sustancia ou sustancias para as que foi adestrado. A capacidade olfactiva do can, con ate 300 millóns de receptores olfactivos, está considerada unha das mellores do mundo animal, por iso traballamos para axudarlles a identificar e asociar os olores específicos cos obxectivos da detección.

Servizos

  • Selección do can detector.
  • Adestramento do can detector.
  • Realización de proxectos co noso equipo de cans detectores.