Skip to content

Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o titular deste website é Javier Sánchez Amado con DNI 32700201C e dirección: Lugar Vilacacin 13 15350 Cedeira A Coruña.

TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Información Básica e Relevante sobre Protección de Datos Persoais concernente ao Responsable de Tratamento:

 SISTEMA DE TRATAMENTO: Automatizado
RESPONSABLE:
Javier Sánchez Amado
32700201C
D Dirección Lugar Vilacacín 13. 15350 Cedeira. A Coruña.
CONTACTO: info@lobosdenaraio.com

FINALIDADE: Xestión de datos dos usuarios que cumprimentan o formulario de contacto, formulario de datos persoais ou subscrición a boletíns ou newsletters; realización de xestións administrativas, orzamentos, comunicacións comerciais e informativas; inscrición en eventos, talleres, cursos, clases; conservación dos datos durante a relación mercantil e mentres que o usuario ou subscritor non exerzan o dereito de Supresión ou Cancelación, salvo obrigación legal.
LEXITIMACIÓN: Base xurídica do Tratamento:
Execución dun precontrato
Consentimento do interesado
Interese lexítimo por parte do interesado mediante comunicación gratuíta, achegando copia de DNI ou identificación persoal
Obrigación de facilitar os datos que se tratan ao propio interesado a pedimento de leste.
DESTINATARIOS: Non se cederán os datos sen consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións ou transferencias a terceiros países. Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Sen destinatarios de cesión.Garantías aplicables:
copias de seguridade en dispositivos informáticos.
medidas de seguridade en arquivos físicos.
compromiso total do Responsable e do seu persoal con acceso a datos.
DEREITOS: Ten dereito a:
solicitar o acceso aos datos persoais.
solicitar a súa rectificación.
solicitar a limitación do seu tratamento.
solicitar a súa supresión.
opoñerse ao tratamento.
portabilidad dos datos.
dereito ao esquecemento.
dereito a retirar o consentimento prestado.
dereito a reclamar #ante a AGPD.

Poderá exercer estes dereitos solicitándoo por escrito mediante comunicación co Responsable de Tratamento de forma gratuíta achegando copia de DNI ou identificación persoal. Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado “darse de baixa” de todos os correos electrónicos, boletíns ou newsletters remitidos por parte do prestador. O Responsable de Tratamento adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/o acceso por parte de terceiros non autorizados.

PROCEDENCIA: O propio interesado: información fornecida polo propio interesado e que se adecúa ao servizo solicitado por el.